Why You Should Keep a Diary

Hello world,

Welcome to Linh’s Journal, my personal diary turned open book for readers. I recently reviewed my archive and I came a long way since my first post. About two years ago, I was super intimidated to start writing because I didn’t see myself as a writer. But ever since I start writing, I realized how far I’ve come as a writer and how much I’ve grown in finding my voice through writing.

I’ve always been an advocate for journaling, especially as a self-care activity for our mental health. And I think the number one reason why everyone should keep a diary is to capture our life experiences. Whether it is our first trip to a new city, first kiss, or favorite hobbies, these are valuable to keep a tab of.

Why is it important? Please keep on reading!

Chào mừng bạn đến với nhật ký của Linh, cuốn nhật ký cá nhân của mình đã trở thành cuốn sách mở cho độc giả của mình. Gần đây mình đã xem lại kho lưu trữ của mình và đã thấy mình đi được một chặng đường dài kể từ bài đăng đầu tiên của mình.

Hai năm trước, Linh vô cùng sợ hãi khi bắt đầu viết vì không nghĩ mình có thể viết tốt như những blogger khác. Nhưng sau khi nhìn lại, Linh nhận ra rằng mình đã tiến xa với tư cách là blogger và đã trưởng thành hơn trong cách viết bài..

Mình luôn là người ủng hộ việc viết nhật ký, đặc biệt là hoạt động tự chăm sóc sức khỏe tâm trí của chúng ta. Và mình nghĩ lý do số một tại sao mọi người nên ghi nhật ký là để ghi lại kinh nghiệm sống của bản thân. Từ một chuyến đi chơi đầu tiên với bạn bè đến một thành phố mới, nụ hôn đầu tiên hay những sở thích, những điều này đều có giá trị để ghi lại.

Tại sao những điều đó lại quan trọng? Hãy tiếp tục đọc!

Snippets of Our Memories

Have you ever tried to recall a memory when your friends asked if “you still remember that one time when you guys traveled to …?

Our brain can’t always store many precious memories, which can be due to the many new experiences that we encounter daily. We can keep our thoughts safely in a diary that you can reread in the future. We can write in detail or simply capture our thoughts at the present moment.

Bạn đã bao giờ thử nhớ lại một kỷ niệm khi bạn bè hỏi bạn có còn nhớ một lần hai bạn đi du lịch không?

Bộ não của chúng ta không phải lúc nào cũng có thể lưu trữ nhiều ký ức quý giá, điều này có thể là do nhiều trải nghiệm mới mà chúng ta gặp phải hàng ngày. Chúng ta có thể lưu giữ những suy nghĩ của mình một cách an toàn trong một cuốn nhật ký mà bạn có thể đọc lại trong tương lai. Mình có thể viết chi tiết hoặc đơn giản là ghi lại suy nghĩ của khoảnh khắc hiện tại của bản thân vào lúc này.

Resolved Conflicts Tracker

Feelings and thoughts come in waves, and when there is a trigger that causes pain or discomfort.

Linh’s Journal

Diary is a safe space for us to write our thoughts without fear of judgment. Many life lessons that can be captured, whether they are from mistakes or growing pain. I find it effective to write down my resolutions or acceptance for my mistakes or struggles.

Feelings and thoughts come in waves, and when there is a trigger that causes pain or discomfort. We can refer to our past resolutions as a map to guide us from the maze. This is a great way to learn from our past, knowing that we can take care of ourselves.

Nhật ký là không gian an toàn để chúng ta viết ra những suy nghĩ của mình mà không sợ bị phán xét. Nhiều bài học cuộc sống có thể được rút ra, cho dù đó là những điều sai lầm hay nỗi đau ngày càng lớn khôn. Linh thấy rất hiệu quả khi viết ra những quyết tâm hoặc sự chấp nhận cho những sai lầm hoặc đấu tranh của mình.

Cảm xúc và suy nghĩ đến theo từng đợt, và khi có yếu tố kích hoạt gây đau hoặc khó chịu, mình có thể tham khảo các quyết tâm trong quá khứ như một bản đồ để dẫn đường cho chúng ta khỏi mê cung. Đây là một cách tuyệt vời để học hỏi từ quá khứ của mình, biết rằng chúng ta có thể tự chăm sóc bản thân.

Internal Growth Tracker

Life moves quite fast and we may not realize how far we’ve come unless we have someone to remind us. I like to think that our diaries are our very own autobiography. Where we can share our struggles and how we overcome them.

One example is it is helpful to track internal growth, such as positive behaviors and self-talk. If you are a writer, you can also see how your style and skill have improved over time. It is a descriptive tracker so we can witness our growth.

Cuộc sống trôi qua khá nhanh và chúng ta có thể không nhận ra mình đã đi bao xa trừ khi có ai đó nhắc nhở. Linh thích nghĩ rằng nhật ký của chúng ta là cuốn tự truyện của cuộc đời. Nơi mình có thể chia sẻ những khó khăn của mình và cách chúng ta vượt qua chúng.

Một ví dụ là hữu ích khi theo dõi sự phát triển bên trong, chẳng hạn như các hành vi tích cực. Nếu bạn là một nhà văn, bạn cũng có thể thấy phong cách và kỹ năng của mình đã được cải thiện như thế nào theo thời gian. Nó là một công cụ theo dõi mô tả cuộc sống của chúng ta để chúng ta có thể thấy sự phát triển của mình.

Conclusion

I like to think of my diary as my personal autobiography because I can revisit my past and see the product of my efforts.

Linh’s Journal

Writing in your diary is a great way to unwind at the end of the day. I like to think of my diary as my personal autobiography because I can revisit my past and see the product of my efforts. It is also my personal guru because I can always find past resolutions that I can get me through traumas and triggers.

If you haven’t started keeping a diary, I hope this will inspire you to start one today. I’ll see you next week for another blog, have a lovely week.

Viết nhật ký là một cách tuyệt vời để thư giãn vào cuối ngày. Chúng ta thường bị cuốn vào cuộc sống hàng ngày mà chúng ta quên mất chính mình. Như là bắt chuyện với một người bạn, viết nhật ký cũng là cách bắt chuyện với chính mình và kiểm soát suy nghĩ của bản thân.

Linh thích coi nhật ký của mình như một cuốn tự truyện cá nhân vì có thể nhìn thấy sự phát triển tính cách của mình và những kỷ niệm quý giá mà có thể bị quên. Mình cũng là một guru của bản thân vì có thể giúp bản thân tìm ra những giải pháp trong quá khứ.

Nếu bạn chưa bắt đầu viết nhật ký, mình hy vọng là bài viết này sẽ truyền cảm hứng cho bạn để bắt đầu viết ngay hôm nay. Hẹn gặp lại bạn vào tuần sau trong một blog khác, chúc bạn một tuần vui vẻ.

Pin this for next time 🙂
Advertisement

5 thoughts on “Why You Should Keep a Diary

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s