How a Toxic Relationship Changes You

Hello world,

A toxic relationship is mental scarring. Even after severing ties, it can still haunt and inflict damage on us. Self-esteem, self-respect, trust, finance, and precious time. Things that could have been invested nicely elsewhere yet went down the drain and can take years to recover.

Why are toxic relationships so dangerous? Many can identify that they are in a toxic relationship but why does it take so long for people to realize how it can affect them in the long run? But is there a light at the end of the tunnel? And how long does it take to heal?

Một mối quan hệ độc hại là vết sẹo tinh thần. Vì vậy, ngay cả khi đã cắt đứt hay rời bỏ nó vẫn có thể ám ảnh và gây thiệt hại cho chúng ta. Lòng tự trọng, sự tự tôn, lòng tin, tài chính và thời gian quý báu. Những thứ có thể đã được đầu tư tốt ở nơi khác nhưng lại mất hết công sức và có thể mất nhiều năm để phục hồi.

Tại sao các mối quan hệ độc hại lại nguy hiểm như vậy? Nhiều người có thể xác định rằng họ đang có một mối quan không tốt nhưng tại sao phải mất quá nhiều thời gian để mọi người nhận ra? Nhưng liệu chúng ta có thể quay đầu khi lỡ đã đi quá xa? Và bao lâu thì những vết thương tình cảm đó mới lành?

Emotional Losses

The emotional losses after a break up all have to do with the self. Self-respect, self-esteem, and self-love. “Why did I not see this sooner?” or “Why was I so stupid to stick around?” are interrogating questions that we ask ourselves to make sense of the pain that has been inflicted on our ego.

The ego demands respect but its interrogation will inflict more damage and could lead to self-judgment or negative self-talk. Constant negative talks can lead us to believe that we aren’t worthy of love or respect since we have allowed ourselves to be treated poorly while being in the previous relationship.

Physical appearance or mental stability – things that most of us tend to take pride in. In a toxic relationship, it looks like sabotaging of an individual’s confidence. It can begin as minor criticisms of the way we dress, but it could evolve into badgering of our habits, and attacks on our values.

Take the analogy of boiling a frog, it starts with a gentle boiling and the frog will not be able to perceive the dangers that they are in. These escalations are traits of an abusive relationship that could become dangerous when words turn into harmful actions.

Photo by Valeria Ushakova from Pexels

Trust, one of the biggest factors for starting any relationship. But trust doesn’t always come easy for people who have endured betrayal or abuse, in fact, it may not come back at all.

These people tend to have a thick wall to protect themselves from potential pain, but it could also prohibit them from encountering genuine love.

Những mất mát về tình cảm sau khi chia tay đều liên quan đến bản thân, nhất là sự tự trọng và self-love. “Tại sao tôi không thấy điều này sớm hơn?” hoặc “Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy?” là những câu hỏi chất vấn mà bản thân tự đặt ra để hiểu về nỗi đau đã gây ra cho cái tôi của mình (ego) của chúng ta. Mỗi người đều sẽ có một cái tôi của họ, và nó được hình thành bởi lòng tự trọng của chính bản thân.

Ego – đòi hỏi sự tôn trọng. Nhưng việc thẩm vấn sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn và có thể dẫn đến việc tự hủy hoại tinh thần hoặc tự tiêu cực. Những lời nói tiêu cực liên tục có thể khiến chúng ta tin rằng mình không xứng đáng được yêu thương hoặc tôn trọng vì chúng ta đã tự cho phép mình bị đối xử kém trong mối quan hệ trước đó.

Ngoại hình hoặc sự ổn định về tinh thần – những thứ mà hầu hết chúng ta đều tự hào. Nhưng trong một mối quan hệ độc hại, nó giống như phá hoại sự tự tin của một cá nhân. Nó có thể bắt đầu bằng những lời chỉ trích nhỏ về cách chúng ta ăn mặc, sau đó là những lời chỉ trích về thói quen của chúng ta và những lời công kích về giá trị của chúng ta.

Ví dụ như việc luộc một con ếch, nó bắt đầu bằng cách đun sôi nhẹ nhàng và con ếch sẽ không thể nhận thức được mối nguy hiểm mà chúng đang ở trong đó. Những sự leo thang này là đặc điểm của một mối quan hệ lạm dụng có thể trở nên nguy hiểm khi lời nói biến thành hành động bạo lực.

Niềm tin, một trong những yếu tố lớn nhất để bắt đầu bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng sự tin tưởng không phải lúc nào cũng đến dễ dàng đối với những người đã chịu đựng sự phản bội hoặc lạm dụng, trên thực tế, nó có thể không quay trở lại chút nào. Những người này có một bức tường dày để bảo vệ mình khỏi nỗi đau tiềm tàng, nhưng nó cũng có thể ngăn họ gặp tình yêu chân thành.

Physical Losses

Time and money – both go hand in hand, yet one can never be returned.

Linh’s Journal

Financial loss comes in forms of gifts, support, food, or vacation. Most relationships require some types of monetary values as above, while it may sound shallow, I think it is realistic. At the moment, we may feel like the money is exchanged for something much more worthwhile. But we can put ourselves in danger by overspending the money we don’t have.

Time is money. In order for a relationship to happen, it requires a huge amount of time investment. Whether it is time for bonding, time for an eight hours flight across the country to see them, or time for finding them the perfect anniversary gift. Many people, post breakup, always feel like it was a waste of time to be in the relationship in the first place.

Why? That time for bonding could have been used at a part-time job or a new hobby. That long flight could have been used for a solo day trip. Essentially, time is vital because it is something we can never regain.

Photo by Ketut Subiyanto from Pexels

Tổn thất tài chính bao gồm các hình thức quà tặng, hỗ trợ, hoặc vacation. Hầu hết các mối quan hệ đều yêu cầu một số loại giá trị tiền, tuy nghe có vẻ nông cạn nhưng mình nghĩ đó là thực tế.

Vào lúc này, chúng ta có thể cảm thấy như tiền được đổi lấy một thứ đáng giá hơn nhiều. Nhưng chúng ta có thể tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm bằng cách tiêu quá số tiền mà chúng ta không có. Thậm chí tệ hơn là đòi lại quà sau khi chia tay.

Thời gian là tiền bạc. Để một mối quan hệ xảy ra, nó đòi hỏi sự đầu tư thời gian rất lớn. Cho dù đó là thời gian để gắn kết, thời gian cho một chuyến bay tám tiếng để gặp người yêu, hay thời gian để tìm cho họ món quà phù hợp. Nhiều người sau khi chia tay luôn cảm thấy lãng phí thời gian.

Vì sao? Vì khoảng thời gian đó có thể được sử dụng cho một công việc khác hoặc một sở thích mới. Chuyến bay dài đó có thể được sử dụng cho một ngày nghĩ dưỡng. Về cơ bản, thời gian rất quan trọng vì nó là thứ mà chúng ta không bao giờ có thể lấy lại được.

Positive outcomes

Throwing dirt on a seed only increases its value

Matshona Dhliwayo

Our ability to leave a toxic relationship is the first step to recovery. My last relationship ended while I was visiting my ex across the country, and had to take a painful six hours flight to bring myself home. I told myself if I can bring myself home, then there is no other pain that I can’t overcome.

Leaving is not easy. We are burying memories and emotions while uncovering the damage that has been done. Sometimes it is easier to stay so we don’t have to face the pain, but we must recognize our strength to move forward.

Photo by Olga from Pexels

Everyone has their seasons, and the healing period is like the winter where things die and animals go into hibernations. They are saving their energy, resting, and nesting to be ready for the spring. Our healing seasons require empathy and patience for ourselves to soothe our wounds.

Invest in our physical appearance and mental health by exercising, eating better, journaling, and practicing self-love. And when you are in a tough place, please remember, sometimes when you are in a dark place and you think you’ve been buried, you’re actually planted.

Credit: gr_doodles

Khả năng chúng ta rời bỏ một mối quan hệ độc hại là bước đầu tiên để phục hồi. Vài năm trước mình đã kết thúc một mối quan hệ khi đang thăm người yêu cũ ở một tiểu ban khác. Và mình phải bay sáu tiếng đồng hồ để về. Mình tự nhủ nếu có bản lỉnh ra đi thì về sau sẽ không còn nỗi đau nào mà mình không thể vượt qua.

Ra đi không dễ dàng. Chúng ta đang chôn vùi những ký ức và cảm xúc trong khi khám phá những thiệt hại đã gây ra vì đã sáng mắt. Đôi khi ở lại sẽ dễ dàng hơn để không phải đối mặt với nỗi đau, nhưng chúng ta phải nhận ra sức mạnh của mình để sống tích cực hơn.

Cuộc đời của mỗi người đều có bốn mùa của họ, và thời gian chữa bệnh giống như mùa đông, nơi mọi thứ vào trạng thái ngủ đông. Những loài vật đang tiết kiệm sức lực, nghỉ ngơi và làm tổ để sẵn sàng cho mùa xuân. Mùa chữa lành của chúng ta đòi hỏi sự đồng cảm và kiên nhẫn của bản thân để xoa dịu vết thương lòng.

Đầu tư vào ngoại hình và sức khỏe tinh thần của chúng ta bằng cách tập thể dục, ăn uống tốt hơn, viết nhật ký học cách yêu bản thân. Và khi bạn gặp khó khăn, xin hãy nhớ rằng, khi bạn ở trong một nơi tăm tối, bạn nghĩ rằng bạn đã bị chôn dùi, thực sự bạn đã được gieo trồng.

Pin Me for Future Reads!
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s